תמונות
וידאו

מה בין שיויון זכויות לנשים לשחרור האישה

המהפכה הפמיניסטית החלה באיביה עוד בשלהי המאה ה19. עליותיה ונפילותיה של מהפכה זו היא ללא ספק אחת המראות החשובות להבנת ההתפתחויות החברתיות שהחלו מנשבות בשלהי המאה ה19 ותחילת המאה 20. מאות אלו התאפיינו ביותר מכל בקידמה האדירה שאליה צעדה האנושות בתחום שיויון הזכויות. עד לאותה תקופה נשים עבדים ועוד שכבות אוכלוסיה שהוגדרו כנחותות לא זכו ליחס אוהד מצד רשויות החוק ויותר מכך שלא זכו ליחס אוהד מצד חוקי האתיקה ומוסר כלפיהם.

הנאורות החדשה שפשתה באירופה וארצות הברית הביאה במוקדם או מאוחר גם את הלכי הרוח שרצו בקרב פילוסופים אנגלים וצרפתים בדבר כתיבת אמנה חברתית מחודשת התשנה את המפה החברתית בעולם. שיוין זכויות לכל לכל בן אנוש באשר הוא הייתה סיסמתם של לוק ושל רוסו. פרצי מחשבות אלו באו לידי ביטוי גם בעולם המעשה.

אחת מהסוגיות שהיו סלע מחלוקת רבת שנים היא סוגיית ההצבעה בבחירות עבור נשים. אין ספק שבראיה אנכרוניסטית יש לראות באיסור הצבעה לנשים כדבר מדכא משפיל מפלא אולם יש להבין שהמציאות הפוליטית באותם ימים הוקצתה רק לגברים הלבנים שבעדה. הדרישה מצד אגודות נשים בארצות הברית לשנות יחס זה יצר תקדים עולמי לקידומה של האישה והעצמתה.
הטענה הראשונית של הפמינסטיות בשלהי המאה ה19 היתה פשוטה למדי גם הנשים הן בני אדם או נכון לומר בנות אדם ולמה יגרע חלקנו מה שמגיע לגברים מדוע לא נזכה לירושות כמו הגברים מדוע לא נוכל להצביע לבחירות כמו הגברים ומדוע לא נוכל להשתכר במקצועות של שהיו נחלת הגברים בלבד.

המשך מאמר